Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
TRƯỜNG HỌC LIÊN CẤP TSQ
Địa điểm: Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
Hạng mục: Móng Cẩu Tháp
Thời gian thực hiện: Tháng 11/2021
Địa điểm: Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
Hạng mục: Móng Cẩu Tháp
Thời gian thực hiện: Tháng 11/2021

Dự án khác

098 454 6666