Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
TOKYO GARDEN
Địa điểm: Hạ Long, Quảng Ninh
Hạng mục: Cung cấp vật tư và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 11/2021
Địa điểm: Hạ Long, Quảng Ninh
Hạng mục: Cung cấp vật tư và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 11/2021

Dự án khác

098 454 6666