Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
THANH LONG BAY
Địa điểm: Tân Thành, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc ép ly tâm bê tông cốt thép
Thời gian thực hiện: Tháng 10/2021
Địa điểm: Xã Tân Thành, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc ép ly tâm bê tông cốt thép
Thời gian thực hiện: Tháng 10/2021

Dự án khác

098 454 6666