Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy RFTECH
Địa chỉ: Khu công nghiệp VSIP - Bắc Ninh
Đối tác: Công ty TNHH MDA E&C
Địa chỉ: Khu công nghiệp VSIP - Bắc Ninh
Đối tác: Công ty TNHH MDA E&C
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D300A
Thời gian thực hiện: 2011

Dự án khác

098 454 6666