Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
HORIZON BAY
Địa điểm: Hạ Long, Quảng Ninh
Hạng mục: Cung cấp & thi công cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 10/2021
Địa điểm: Hạ Long, Quảng Ninh
Hạng mục: Cung cấp & thi công cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 10/2021

Dự án khác

098 454 6666