Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
THE MANOR CENTRAL PARK
Địa điểm: Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai và Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc Block 15
Thời gian thực hiện: Tháng 10/2021
Địa điểm: Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai và Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc cho 67 căn Block 15
Thời gian thực hiện: Tháng 10/2021

Dự án khác

098 454 6666