Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
AQUA WATERFRONT CITY - ARENA
Địa điểm: Xã Long Hưng, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc UST D600
Thời gian thực hiện: Tháng 10/2021
Địa điểm: Xã Long Hưng,  TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc thử, cọc đại trà UST D600
Thời gian thực hiện: Tháng 10/2021
 

Dự án khác

098 454 6666