Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
TRƯỜNG THCS & THPT FPT
Địa điểm: Khu tái định cư Đằng Lâm 1, Phường Thành Tô, Quận Hải An, TP. Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp cọc PHC-D350 ClassA
Thời gian thực hiện: Tháng 10/2021
Địa điểm: Khu tái định cư Đằng Lâm 1, Phường Thành Tô, Quận Hải An, TP. Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp cọc PHC-D350 ClassA
Thời gian thực hiện: Tháng 10/2021

Dự án khác

098 454 6666