Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
TRỤ SỞ LÀM VIỆC QUẬN ỦY HĐND & UBND QUẬN CẦU GIẤY
Địa điểm: Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc ép cọc PHC D600A
Thời gian thực hiện: Tháng 8/2021
Địa điểm: Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc ép cọc PHC D600A
Thời gian thực hiện: Tháng 8/2021

Dự án khác

098 454 6666