Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
SLP PARK HẢI PHÒNG
Địa điểm: Lô CN8-B1, Khu phi thuế quan & KCN Nam Đình Vũ (Khu 1), Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 8/2021
Địa điểm: Lô CN8-B1, Khu phi thuế quan & KCN Nam Đình Vũ (Khu 1), Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 8/2021

Dự án khác

098 454 6666