Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
KLH SẢN XUẤT GANG THÉP HÒA PHÁT
Địa điểm: KCN Texhong Hải Hà, TT. Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ngãi
Hạng mục: Cung cấp thi công cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 7/2021
Địa điểm: KCN Texhong Hải Hà, TT. Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ngãi
Hạng mục: Cung cấp thi công cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 7/2021

Dự án khác

098 454 6666