Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
CHUNG CƯ DMC PLAZA
Địa điểm: Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Hạng mục: Cung cấp và Thi công đóng cọc 45x45
Thời gian thực hiện: Tháng 7/2021
Địa điểm: Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Hạng mục: Cung cấp và Thi công đóng cọc 45x45 (cm)
Thời gian thực hiện: Tháng 7/2021

Dự án khác

098 454 6666