Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
KĐT SINH THÁI CAO CẤP ĐAN PHƯỢNG
Địa điểm: Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp cọc BTLT PHC D300A
Thời gian thực hiện: Tháng 7/2021
Địa điểm: Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp cọc BTLT PHC D300A
Thời gian thực hiện: Tháng 7/2021

Dự án khác

098 454 6666