Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
NHÀ MÁY BW 18
Địa điểm: KCN Nam Đình Vũ, TP Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp, vận chuyển thi công ép cọc ly tâm dự ứng lực
Thời gian thực hiện: Tháng 7/2021
Địa điểm: KCN Nam Đình Vũ, TP Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp, vận chuyển thi công ép cọc ly tâm dự ứng lực
Thời gian thực hiện: Tháng 7/2021

Dự án khác

098 454 6666