Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
LIDECO BẮC QUỐC LỘ 32
Địa điểm: Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp cọc ly tâm D300
Thời gian thực hiện: Tháng 7/2021
Địa điểm: Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp cọc ly tâm D300
Thời gian thực hiện: Tháng 7/2021

Dự án khác

098 454 6666