Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
KHU DU LỊCH MERRY LAND QUY NHƠN
Địa điểm: Thôn Hải Giang, Xã Nhơn Hải, Thành phố Quy Nhơn, Khu kinh tế Nhơn Hội, Tỉnh Bình Định
Hạng mục: Cung cấp cọc ly tâm D300 Shophouse
Thời gian thực hiện: Tháng 6/2021

Địa điểm: Thôn Hải Giang, Xã Nhơn Hải, Thành phố Quy Nhơn, Khu kinh tế Nhơn Hội, Tỉnh Bình Định
Hạng mục: Cung cấp cọc ly tâm D300 Shophouse
Thời gian thực hiện: Tháng 6/2021
 

Dự án khác

098 454 6666