Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Địa chỉ: Hà Nội
Đối tác: Công ty CP Thương mại & Xây dựng Huy Thịnh
Địa chỉ: Hà Nội
Đối tác: Công ty CP Thương mại & Xây dựng Huy Thịnh
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D400A
Thời gian thực hiện: 2011

Dự án khác

098 454 6666