Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
NHÀ MÁY KING DUAN VIỆT NAM
Địa điểm: Lô A6, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Hạng mục: Cung cấp, vận chuyển thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 5/2021
Địa điểm: Lô A6, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Hạng mục: Cung cấp, vận chuyển thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 5/2021

Dự án khác

098 454 6666