Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy Yokowo
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn - Hà Nam
Đối tác: Công ty CP Thương mại & Xây dựng Huy Thịnh
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn - Hà Nam
Đối tác: Công ty CP Thương mại & Xây dựng Huy Thịnh
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D300A
Thời gian thực hiện: 2011
 

Dự án khác

098 454 6666