Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
INTERCONTINENTAL HẠ LONG
Địa điểm: TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 4/2021
Địa điểm: TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 4/2021
 

Dự án khác

098 454 6666