Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI PHÁT ĐIỆN
Địa điểm: Trạm Thản, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 3/2021
Địa điểm: Trạm Thản, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 3/2021

Dự án khác

098 454 6666