Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
THĂNG LONG HOME HƯNG PHÚ
Địa điểm: Phường Tân Phú, Quận Thủ Đức,
TP. Hồ Chí Minh
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc BT DUL ly tâm D600, D500
Thời gian thực hiện: Tháng 3/2021
Địa điểm: Phường Tân Phú, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc BT DUL ly tâm D600, D500
Thời gian thực hiện: Tháng 3/2021

Dự án khác

098 454 6666