Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
KHAI THÁC HẦM MỎ THAN NÚI BÉO
Địa điểm: Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Hạng mục: Cung cấp, thi công ép cọc D600A
Thời gian thực hiện: Tháng 3/2021
Địa điểm: Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Hạng mục: Cung cấp, thi công ép cọc D600A
Thời gian thực hiện: Tháng 3/2021
 

Dự án khác

098 454 6666