Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
GS METROCITY NHÀ BÈ
Địa điểm: Phước Kiển, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc D300 và cọc 250x250
Thời gian thực hiện: Tháng 3/2021
Địa điểm: Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc D300 và cọc 250x250
Thời gian thực hiện: Tháng 3/2021

Dự án khác

098 454 6666