Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TIẾN MẠNH
Địa điểm: QL 10, KCN Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 3/2021
Địa điểm: QL 10, KCN Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 3/2021

Dự án khác

098 454 6666