Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
NHÀ XƯỞNG CÔNG TY BAO BÌ INBOX VINA
Địa điểm: KCN Thuận Thành 2, Bắc Ninh
Hạng mục: Cung cấp cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 3/2021
Địa điểm: KCN Thuận Thành 2, Bắc Ninh
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 3/2021

Dự án khác

098 454 6666