Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
NHÀ MÁY LINH KIỆN ĐIỆN TỬ AAC
Địa điểm: Vĩnh Phúc thuộc KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 3/2021
Địa điểm: Vĩnh Phúc thuộc KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc 
Thời gian thực hiện: Tháng 3/2021

Dự án khác

098 454 6666