Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
NHÀ MÁY THỨC ĂN CHĂN NUÔI HAID
Địa điểm: Lô A, KCN Đại An mở rộng, Tỉnh Hải Dương
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 3/2021
Địa điểm: Lô A, KCN Đại An mở rộng, Tỉnh Hải Dương
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 3/2021
 

Dự án khác

098 454 6666