Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
NHÀ XƯỞNG CÔNG TY JINKA VIỆT NAM
Địa điểm: KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp vận chuyển cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 2/2021
Địa điểm: KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp vận chuyển cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 2/2021

Dự án khác

098 454 6666