Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
NHÀ XƯỞNG KSTAR
Địa điểm: KCN An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 2/2021
Địa điểm: KCN An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 2/2021

Dự án khác

098 454 6666