Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Khu đô thị mới Vĩnh Yên
Địa chỉ: Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Đối tác: Công ty CP Thương mại Sông Hồng Thủ Đô
Địa chỉ: Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Đối tác: Công ty CP Thương mại Sông Hồng Thủ Đô
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D350A
Khối lượng: 48.000m
Thời gian thực hiện: 2011

Dự án khác

098 454 6666