Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
VINHOMES OCEAN PARK
Địa điểm: Gia Lâm, Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc
Thời gian thực hiện: Năm 2020
Địa điểm: Gia Lâm, Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc 
Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án khác

098 454 6666