Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
NHÀ MÁY FOXCONN BẮC GIANG
Địa điểm: KCN Quang Châu, Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Hạng mục: Ép cọc 02, 03, 04, 05, 06, 07 Giai đoạn 2
Thời gian thực hiện:Tháng 9/2020
Địa điểm: KCN Quang Châu, Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Hạng mục: Ép cọc 02, 03, 04, 05, 06, 07 Giai đoạn 2
Thời gian thực hiện:Tháng 9/2020

Dự án khác

098 454 6666