Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ USI VIỆT NAM
Địa điểm: Khu CNC DEEP C, Đình Vũ, Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 9/2020
Địa điểm: Khu CNC DEEP C, Đình Vũ, Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 9/2020

Dự án khác

098 454 6666