Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ SÓC TRĂNG
Địa điểm: Xã Hòa Đông, phường Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Năm 2020
Địa điểm: Xã Hòa Đông, phường Khánh Hòa, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án khác

098 454 6666