Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
CẢNG THỦY NỘI ĐỊA VĨNH TÂN
Địa điểm: Xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Hạng mục: Thi công móng
Thời gian thực hiện: Tháng 7/2020
Địa điểm: Xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Hạng mục: Thi công móng
Thời gian thực hiện: Tháng 7/2020

Dự án khác

098 454 6666