Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
NHÀ MÁY LUYỆN GANG HÒA PHÁT
Địa điểm: Kim Môn, Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp thi công ép cọc PHC D350A
Thời gian thực hiện: Tháng 7/2020
Địa điểm: Kim Môn, Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp thi công ép cọc PHC D350A
Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án khác

098 454 6666