Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza Hà Đông
Địa chỉ: Hà Đông - Hà Nội
Đối tác: Công ty CP Đầu tư T&M Việt Nam
Địa chỉ: Mê Linh - Hà Nội
Đối tác: Công ty CP Đầu tư T&M Việt Nam
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D600A, D600 PHC
Khối lượng: 17.000m
Thời gian thực hiện: 2011

Dự án khác

098 454 6666