Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
HOTRON CONTRUSTION
Địa điểm: KCN Đồng Văn 4, Hà Nam
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc PHC D500A, D300A
Thời gian thực hiện: Tháng 8/2020
Địa điểm: KCN Đồng Văn 4, Hà Nam
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc PHC D500A, D300A
Thời gian thực hiện: Tháng 8/2020

Dự án khác

098 454 6666