Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
NHÀ MÁY VINFAST
Địa điểm: Cát Hải, Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc 400B
Thời gian thực hiện: Tháng 8/2020
Địa điểm: Cát Hải, Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc 400B
Thời gian thực hiện: Tháng 8/2020

Dự án khác

098 454 6666