Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
VINHOMES STAR CITY THANH HÓA
Địa điểm: Phường Đông Hương, Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc PHC D350A
Thời gian thực hiện: Tháng 8/2020
Địa điểm: Phường Đông Hương, Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc PHC D350A
Thời gian thực hiện: Tháng 8/2020

Dự án khác

098 454 6666