Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
SUNGRAND CITY FERIA - PREMIER VILLAGE
Địa điểm: TP.Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 8/2020
Địa điểm: TP.Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 8/2020

Dự án khác

098 454 6666