Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI PHÚ MỸ
Địa điểm: Xã Mỹ Thắng, Huyện Phú Mỹ, Tỉnh Bình Định
Hạng mục: Cung cấp cọc BTLT D300A
Thời gian thực hiện: Tháng 8/2020
Địa điểm: Xã Mỹ Thắng, Huyện Phú Mỹ, Tỉnh Bình Định
Hạng mục: Cung cấp cọc BTLT D300A
Thời gian thực hiện: Tháng 8/2020

Dự án khác

098 454 6666