Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
NHÀ XƯỞNG BUJEON
Địa điểm: KCN Quế Võ, Bắc Ninh
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 8/2020
Địa điểm: KCN Quế Võ, Bắc Ninh
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 8/2020

Dự án khác

098 454 6666