Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
GARDEN CITY
Địa điểm: Cổ Lâm , Lâm Du, Q.Long Biên , Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc PHC D400A, D500A
Địa điểm: Cổ Lâm , Lâm Du, Q.Long Biên , Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc PHC D400A, D500A
Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án khác

098 454 6666