Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
VINCITY ĐAN PHƯỢNG
Địa điểm: Đan Phượng, Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 7/2020
Địa điểm: Đan Phượng, Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án khác

098 454 6666