Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
CC THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH HƯNG
Địa điểm: Tô Ngọc Vân, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Hạng mục: Cung cấp cọc bê tông ly tâm dự ứng lực
Địa điểm: Đường Tô Ngọc Vân, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Hạng mục: Cung cấp cọc bê tông ly tâm dự ứng lực
Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án khác

098 454 6666