Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy Yazaky
Địa chỉ: Khu công nghiệp Sông Trà - Thái Bình
Đối tác: Công ty Obayashi Việt Nam
Địa chỉ: Khu công nghiệp Sông Trà - Thái Bình
Đối tác: Công ty Obayashi Việt Nam
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D350A
Khối lượng: 34.000m
Thời gian thực hiện: 2011

Dự án khác

098 454 6666