Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
ĐÔ THỊ Ô MÔN CẦN THƠ
Địa điểm: Quận Ô Môn, Tỉnh Cần Thơ
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc
Địa điểm: Quận Ô Môn, Tỉnh Cần Thơ
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án khác

098 454 6666