Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy Giày ChingLuh - Vĩnh Long
Địa điểm : KCN Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long
Hạng mục : Cung cấp và thi công cọc thử và cọc đại trà
Địa điểm : KCN Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long 
Hạng mục : Cung cấp và thi công cọc thử và cọc đại trà 
Thời gian thực hiện : 2020

Dự án khác